LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

HỘI CHỢ XUÂN MẬU TUẤT CHO BỆNH NHÂN “XUÂN YÊU THƯƠNG, XUÂN SẺ CHIA”

Chiều ngày 01/2/2018, tại Sân chơi đa năng của Bệnh viện đã tổ chức Hội chợ xuân Mậu Tuất cho bệnh nhân. Hội chợ xuân năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của bệnh nhân, nhân viên các khoa phòng bộ phận và đặc biệt có sự tham gia của Đoàn thanh niên khối cơ quan lực lượng vũ trang huyện Diên Khánh.

Thông báo