LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

LIỆU PHÁP VƯỜN TRONG ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN TÂM THẦN TẠI BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA TÂM THẦN KHÁNH HÒA

Liệu pháp làm vườn có lịch sử xuất phát từ nước Pháp. Sau thế chiến thứ 2, do kinh tế khó khăn, ở các bệnh viện tâm thần, bệnh nhân và nhân viên cùng lao động, sản xuất, trong quá trình thực hiện người ta phát hiện tình trạng bệnh của bệnh nhân được cải thiện hơn thông qua liệu pháp làm vườn.