LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

  07/04/2020 20:32        

HỘI THI TRỒNG HOA VÀ TIỂU CẢNH

Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa đã tổ chức “Cuộc thi trồng hoa và tiểu cảnh” nhằm:

+ Tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui chơi, giải trí cho toàn thể cán bộ viên chức trong Bệnh viện;

+ Phát huy tinh thần cá nhân và tập thể trong chiến dịch xây dựng Bệnh viện ngày càng đẹp hơn thông qua việc trồng và duy trì chăm sóc các công trình hoa;

+ Giúp bệnh nhân khi nằm viện điều trị có một môi trường gần gũi với thiên nhiên để việc điều trị bệnh có kết quả tốt hơn;

+ Tạo cơ sở sau này cho nhân viên và bệnh nhân cùng nhau chăm sóc các công trình hoa, là một phương pháp trị liệu cho bệnh nhân.

Cuộc thi kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7/2017 gồm có 7 đội thi:

  1. Khoa Nam
  2. Khoa Khám
  3. Khoa Nữ
  4. Khối Hành chính
  5. Tổ Hành chính
  6. Khoa Liệu pháp Hoạt động
  7. Khoa Dịch vụ - khoa Dược - khoa Xét nghiệm

Và đây là thành quả của cuộc thi:

Công trình của khối: Khoa Dịch vụ - Khoa Dược - Khoa Xét nghiệm:

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image002ea688.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image00419bd5.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image00604386.jpg

Công trình của Khối Hành chính

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image00828ffd.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image0105b6bd.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image012d0faa.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image014d4c60.jpg

Công trình của Khoa Nam

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image018.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image016.jpg

Công trình của Khoa Nữ

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image020.jpg

Công trình của Khoa Khám

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image022.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image024.jpg

Công trình của Tổ Hành Chính

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image026.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image028.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image030.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image032.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image034.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image035.jpg

Công trình của Khoa Liệu pháp Hoạt động

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image037.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image046.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image042.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image044.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image048.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/02/image050.jpg

 
Video