LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

  07/04/2020 20:39        

KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH VỀ TINH THẦN, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Trong tháng 07 năm 2018, Phòng Tổ chức Hành chính nhận được thư khen của người nhà bệnh nhân nằm điều trị tại Khu Dịch vụ, Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần. Thông qua thư, người nhà đã gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, điều dưỡng trong quá trình thực hiện công tác khám và chăm sóc bệnh nhân khi đang nằm điều trị tại khoa. Phòng Tổ chức Hành chính đã tham mưu Lãnh Bệnh viện và thông qua Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bệnh viện. Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bệnh viện, khen thưởng kịp thời những cán bộ, viên chức trên.

 

Đây là những gương tốt mà tất cả CBVC của Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần cần thể hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

https://us.upnhanh.com/2018/09/25/3d0b5b73ad21ca430.png

 

 
Video