LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

  07/04/2020 20:50        

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA TÂM THẦN KHÁNH HÒA

I. Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa có chức năng:

a. Khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người tâm thần trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

b. Là cơ sở tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành Tâm thần cho tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo tuyến.

c. Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để phục vụ sức khoẻ nhân dân.

II. Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa có các nhiệm vụ:

2.1. Khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho bệnh nhân thuộc tỉnh Khánh Hòa:

a. Trực tiếp khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh tâm thần.

b. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và phân công của Sở Y tế.

2.2. Đào tạo cán bộ:

a. Là cơ sở thực hành về chuyên ngành tâm thần của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

b. Đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện, cán bộ trong hệ thống mạng lưới chuyên khoa.

2.3. Nghiên cứu khoa học:

a. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tâm thần để phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng và đào tạo.

b. Tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp.

c. Tổ chức các Hội nghị khoa học trong nước theo quy định.

d. Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và nước ngoài.

2.4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:

a. Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật chuyên khoa cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

b. Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới.

c. Tư vấn, theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên ngành của tuyến dưới.

d. Tổ chức triển khai các chương trình và dự án y tế sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e. Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ tâm thần và phòng chống bệnh tâm thần trong cộng đồng.

2.5. Hợp tác quốc tế:

a. Xây dựng đề án hợp tác với các tổ chức phi chính phủ trên các lĩnh vực đào tạo cán bộ, tiếp nhận công nghệ kỹ thuật mới, hỗ trợ về tài chính và phương tiện làm việc cho Bệnh viện theo đúng pháp luật.

b. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bệnh viện quản lý theo quy định pháp luật, nhà nước. Việc ký kết hợp tác với nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ…Bệnh viện tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2.6. Quản lý Bệnh viện:

a. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Bệnh viện: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị.

b. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện, từng bước cải tiến hạch toán thu theo quy định mới của Nhà nước.

c. Tạo thêm nguồn kinh phí cho Bệnh viện từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, test tâm lý, liệu pháp tâm lý, các dự án đầu tư trong nước và ngoài nước và các dịch vụ y tế khác.

 

 
Video