LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

QR-code-BNV

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
4309//SYT-TCHC23/10/2023 V/v phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
4300/KH-SYT20/10/2023 Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 của Sở Y tế Khánh Hòa
4288/SYT-NVYD20/10/2023 V/v triển khai Quyết định của Bộ Y tế về việc chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B
3467/TB-BTC13/10/2023 Thông báo thời gian tổ chức Thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính
SĐ 1436-202311/10/2023 V/v lưu ý một số nội dung liên quan việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP và Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ
4146//SYT-NVYD11/10/2023 V/v triển khai Kế hoạch số 10284/KH-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh
2177/SYT-NVYD24/05/2022 V/v hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá 25-31/5/2022
1990/SYT_NVYD13/05/2022 V/v hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022
1978/SYT-NVYD12/05/2022 V/v hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022
1838/SYT-NVYD04/05/2022 Về việc thực hiện Quyết định số 838/QĐ-BYT ngày 5/4/2022 của Bộ y tế hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19
1789/SYT-TCHC29/04/2022 Về việc triển khai Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1573/SYT-TCHC16/04/2022 V/v thực hiện quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội
619/KSBT-TTGDSK02/04/2022 V/v định hướng hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe quý II/2022
1403//SYT-KHTC31/03/2022 V/v triển khai các chương trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
1345//SYT-NVYD30/03/2022 V/v triển khai Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh
1251/SYT-TCHC24/03/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh
124/SYT-TTra18/02/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính Phủ
663/SYT-NVYD14/02/2022 V/v tuyên truyền, phổ biến Tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường
591/SYT_NVYD10/02/2022 V/v triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
531/SYT-TTra28/01/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ
1234
Thông báo
Video