LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

  07/04/2020 18:20        

THANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGHIỆN CỦA HIMMELBACH

I. ĐẠI CƯƠNG

      Thang đánh giá được giới thiệu lần đầu tiên ở nước ta tại công trình nghiên cứu đánh giá tác dụng điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện của phương pháp châm cứu với bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện (CDTP).

II. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGHIỆN HIMMELBACH

      Là dựa vào mức độ nặng, nhẹ và tính chất của triệu chứng để cho điểm (thấp nhất 01 điểm, cao nhất 03 điểm). Người ta ghi chép hàng ngày của hội chứng cai, cuối đợt điều trị sẽ thống kê các triệu chứng đã cho điểm theo bảng và xếp loại mức độ nghiện CDTP.

III. BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGHIỆN CDTP HIMMELBACH

STT

TRIỆU CHỨNG

ĐIỂM

1

Ngáp

1

2

Chảy nước mắt, nước mũi

1

3

Tăng thân nhiệt

1

4

Toát mồ hôi, ớn lạnh, nổi da gà

2

5

Thèm chất ma túy

2

6

Đau mỏi các khớp

2

7

Mất ngủ

2

8

Tiêu chảy

2

9

Mạch nhanh (>90 lần/phút)

2

10

Buồn nôn, nôn

3

11

Dị cảm (dòi bò trong xương)

3

12

Dãn đồng tử

3

Tổng số điểm

 

IV. DỰA VÀO SỐ ĐIỂM CHIA THÀNH CÁC MỨC ĐỘ NGHIỆN:

- Nghiện nhẹ:                 < 08 điểm.

- Nghiện trung bình:       08-16 điểm.

- Nghiện nặng:               > 16 điểm.

 
Thông báo
Video