LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

  07/04/2020 18:18        

Nghiệm pháp NALOXONE chẩn đoán hội chứng cai các chất dạng thuốc phiện

I. MỤC ĐÍCH

Chẩn đoán xác định hoặc loại trừ bệnh nhân đang sử dụng ma túy các chất dạng thuốc phiện CDTP.

II. CHUẨN BỊ

- Thuốc Naloxone 0,4 mg x 04 ống.

- Bơm kim tiêm.

- Bông băng.

- Cồn sát trùng.

III. CÁCH TIẾN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Tiêm tĩnh mạch Naloxone 0,2 mg (1/2 ống 0,4 mg).

2. Quan sát bệnh nhân trong vòng 20 giây:

- Nếu bệnh nhân có biểu hiện sớm của hội chứng cai thì chứng tỏ bệnh nhân có sử dụng CDTP: Nghiệm pháp Naloxone dương tính(+).

- Nếu bệnh nhân không có những biểu hiện của hội chứng cai thì tiêm tĩnh mạch tiếp 0,6 mg Naloxone.

3. Quan sát bệnh nhân trong vòng 30 phút:

- Nếu bệnh nhân có hộ ichứng cai thì chứng tỏ bệnh nhân có sử dụng CDTP: Nghiệm pháp Naloxone dương tính (+).

- Nếu không có hội chứng cai, chứng tỏ không có CDTP trong cơ thể bệnh nhân: Nghiệm pháp Naloxone âm tính (-).

4. Để chắc chắn hơn, có thể tiêm tĩnh mạch thêm 0,8 mg Naloxone. Như vậy, tổng liều là 1,6 mg Naloxone (Naloxone 0,4mg x 04 ống) mà không có hội chứng cai xuất hiện thì kế tluận: Nghiệm pháp Naloxone âm tính (-).

IV. CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG CAI CDTP (ICD-10)

- Cảm giác thèm chất ma túy.

- Ngạt mũi hoặc hắt hơi.

- Chảy nước mắt.

- Đau cơ hoặc chuột rút.

- Co cứng bụng.

- Buồn nôn hoặc nôn.

- Tiêu chảy.

- Dãn đồng tử.

- Nổi da gà hoặc ớn lạnh.

- Mạch tăng hoặc tăng huyết áp.

- Mất ngủ.

Theo ICD-10 chỉ cần có 3 trong số 12 triệu chứng trên là đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán hội chứng cai.

 
Thông báo
Video