LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ký hiệu 1403//SYT-KHTC
Ngày ban hành 31-03-2022
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu V/v triển khai các chương trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
Cơ quan ban hành Bệnh viện CK Tâm thần Khánh Hòa
Loại văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm
Nội dung
Các văn bản khác
Video