LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

Ký hiệu 1251/SYT-TCHC
Ngày ban hành 24-03-2022
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Bệnh viện CK Tâm thần Khánh Hòa
Loại văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm
Nội dung
Các văn bản khác
Thông báo
Video