LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ký hiệu 89/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 01-11-2021
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành Bệnh viện CK Tâm thần Khánh Hòa
Loại văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm
Nội dung
Các văn bản khác
Video