LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ký hiệu 5222/SYT-TCHC
Ngày ban hành 27-10-2021
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Về việc tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Bệnh viện CK Tâm thần Khánh Hòa
Loại văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm
Nội dung
Các văn bản khác
Video