LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ký hiệu 2856/SNV-XDCQ&CTTN
Ngày ban hành 19-11-2021
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành Bệnh viện CK Tâm thần Khánh Hòa
Loại văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm
Nội dung

Các văn bản khác
Video