LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ký hiệu 5366/KH-SYT
Ngày ban hành 05-11-2021
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu KẾ HOẠCH thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Cơ quan ban hành Bệnh viện CK Tâm thần Khánh Hòa
Loại văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm
Nội dung

Các văn bản khác
Video