LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ký hiệu 1345//SYT-NVYD
Ngày ban hành 30-03-2022
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu V/v triển khai Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Bệnh viện CK Tâm thần Khánh Hòa
Loại văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm
Nội dung
Các văn bản khác
Video