LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

Ký hiệu /SYT-TTra
Ngày ban hành 18-02-2022
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính Phủ
Cơ quan ban hành Bệnh viện CK Tâm thần Khánh Hòa
Loại văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm
Nội dung
Các văn bản khác
Video