LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

QR-code-BNV

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ký hiệu 1978/SYT-NVYD
Ngày ban hành 12-05-2022
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu V/v hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022
Cơ quan ban hành Bệnh viện CK Tâm thần Khánh Hòa
Loại văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm
Nội dung
Thông báo
Video