LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

QR-code-BNV

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ký hiệu 4309//SYT-TCHC
Ngày ban hành 23-10-2023
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu V/v phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Cơ quan ban hành Phòng GD thành phố Nha Trang
Loại văn bản Chỉ đạo
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm
Nội dung
Các văn bản khác
Thông báo
Video