LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

  20/05/2021 08:17        

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2021 VÀ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

 
Video