LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

  27/04/2021 10:39        

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN"

Đường link tham gia cuộc thi: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/Pages/homepage.aspx
 
Thông báo
Video