LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH  07/04/2020 21:18        

TRÍCH LỤC BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BYT NGÀY 30/11/2018 ÁP DỤNG CHO BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH CÓ THẺ BHYT

https://drive.google.com/uc?id=1tuVuBmOZIyZDoh_5n10yX8gilD6u9zp9

https://drive.google.com/open?id=1tAvZv7wHD6_2UbMKsz1fHr3zyDLGr8Dw

 

 
Video