LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

Chung nhan Tin Nhiem Mang

  13/07/2023 20:33        

BÁO CÁO Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh, người nhà người bệnh ngoại trú trong 6 tháng đầu năm 2023 và các vấn đề cần ưu tiên giải quyết để tăng sự hài lòng người bệnh

 
Video