LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

  03/10/2022 07:36        

Thông điệp 2K (KHẨU TRANG, KHỬ KHUẨN) , VẮC XIN , THUỐC, ĐIỀU TRỊ, CÔNG NGHỆ, Ý THỨC NGƯỜI DÂN và các biện pháp khác để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

 
Thông báo
Video