LIÊN KẾT CƠ QUAN - BAN NGÀNH

Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
2177/SYT-NVYD24/05/2022 V/v hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá 25-31/5/2022
1990/SYT_NVYD13/05/2022 V/v hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022
1978/SYT-NVYD12/05/2022 V/v hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022
1838/SYT-NVYD04/05/2022 Về việc thực hiện Quyết định số 838/QĐ-BYT ngày 5/4/2022 của Bộ y tế hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19
1789/SYT-TCHC29/04/2022 Về việc triển khai Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1573/SYT-TCHC16/04/2022 V/v thực hiện quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội
619/KSBT-TTGDSK02/04/2022 V/v định hướng hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe quý II/2022
1403//SYT-KHTC31/03/2022 V/v triển khai các chương trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
1345//SYT-NVYD30/03/2022 V/v triển khai Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh
1251/SYT-TCHC24/03/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh
124/SYT-TTra18/02/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính Phủ
663/SYT-NVYD14/02/2022 V/v tuyên truyền, phổ biến Tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường
591/SYT_NVYD10/02/2022 V/v triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
531/SYT-TTra28/01/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ
2856/SNV-XDCQ&CTTN19/11/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030
1700/QĐ-SYT18/11/2021 Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế
5002/QD-BYT05/11/2021 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 đối với trẻ em
5366/KH-SYT05/11/2021 KẾ HOẠCH thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
2469/TB-BTC02/11/2021 Thông báo kết quả chấm thi vòng sơ khảo Cuộc thi: Mô hình, sáng kiến CCHC lần thứ 5 năm 2021
89/2021/NĐ-CP01/11/2021 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
1234
Video